1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี
 2. รับคำสั่งซื้อและทบทวนคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 3. ตรวจสอบใบเสนอราคาในประเทศและต่างประเทศ
 4. รับผิดชอบกระบวนการสั่งซื้อ,ติดตามการสั่งซื้อ และสถานะของการส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
 5. ประสานงานเรื่องจัดส่งเอกสาร และ นัดหมายประชุมกับหน่วยงานที่ บริษัท ขายสินค้าให้
 6. จัดทำ PR และ FS03 เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ
 7. รวบรวมเอกสารสำหรับการส่งสินค้า และนัดหมายการส่งสินค้า และแจ้งให้ Admin ทำการออก Invoice
 8. การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 9. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี
 10. รับคำสั่งซื้อและทบทวนคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 11. ตรวจสอบใบเสนอราคาในประเทศและต่างประเทศ
 12. รับผิดชอบกระบวนการสั่งซื้อ,ติดตามการสั่งซื้อ และสถานะของการส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
 13. ประสานงานเรื่องจัดส่งเอกสาร และ นัดหมายประชุมกับหน่วยงานที่ บริษัท ขายสินค้าให้
 14. จัดทำ PR และ FS03 เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ
 15. รวบรวมเอกสารสำหรับการส่งสินค้า และนัดหมายการส่งสินค้า และแจ้งให้ Admin ทำการออก Invoice
 16. การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

contact: HR - Human Resource Department